Printable version
Zoeken
Wie of Wat
Waar
Wis velden
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)
Postadres
Postbus 75331
1070 AH AMSTERDAM
Telefoon
(020) 6200690
Internet WWW.NVVE.NL

info@nvve.nl

Doel
De NVVE geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekt wilsverklaringen, houdt onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven met betrekking tot het zelfgewilde levenseinde.
Doelstelling: een waardig sterven voor iedereen bereikbaar maken - ongeacht de keuze die iemand hierin maakt - en het versterken van de emancipatie en (rechts)positie van de mens die voor het sterven staat.
Samenwerkingspartners zijn o.a. KNMG, SCEN, V&VN, WOZZ, Humanistisch Verbond, Uit Vrije Wil, ouderenbonden, Stichting Euthanasie in de Psychiatrie, Klaverblad, 113-Online, zusterorganisaties in binnen- en buitenland.

Datum laatste wijziging:   donderdag 15 september 2016
terug naar boven
print deze pagina
Ga naar boven
Print deze pagina